+84 0961 068 006
Click Image View Larger
  • Quế
  • Quế
  • Quế
  • Quế
  • Quế
  • Quế

Quế

Với mục tiêu cung cấp các sản phẩm sạch nhằm nâng cao sức khỏe cho người Việt và giữ trọn hương vị cổ truyên đã có từ ngàn đời, mọi hoạt động từ nhập liệu, sản xuất, chế biến, đóng gói cho đến quá trình bảo quản và vận chuyển đều được Ngư Quỳnh quản lý nghiêm ngặt, cam kết sản phẩm đến tay khách hà
  • Vận chuyển: Đường Biển
  • Thời gian giao: 15 ngày
Contact us for quote:
+84 0961 068 006
Share
Sản phẩm liên quan