+84 0961 068 006
Click Image View Larger
  • Ớt cay khô
  • Ớt cay khô
  • Ớt cay khô
  • Ớt cay khô
  • Ớt cay khô
  • Ớt cay khô

Ớt cay khô

Toàn xã An Hòa trồng 30 ha diện tích ớt cay Ando 69, năm nay do thời tiết bất lợi nên ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng. Trong khi, chi phí đầu tư để trồng ớt cay cũng khá nhiều nhưng hiện giờ giá thu mua chỉ được 7.000 đồng/kg khiến bà con vô cũng lo lắng. Theo bà con, để đầu tư trồng 1 sào ớt cay Ando 69, mỗi hộ đầu tư trên 3 triệu đồng tiền giống và phân bón.
Contact us for quote:
+84 0961 068 006
Share
Sản phẩm liên quan