+84 0961 068 006
Click Image View Larger
  • Mây tre đan
  • Mây tre đan
  • Mây tre đan
  • Mây tre đan
  • Mây tre đan
  • Mây tre đan

Mây tre đan

Nước mắm Ngư Quỳnh được sản theo công thức truyền thống trăm năm, được ủ chượp trong chum sành từ 18 – 24 tháng dưới cái nắng gió Lào gay gắt vùng xứ Nghệ.
  • Vận chuyển: Đường Biển
  • Thời gian giao: 15 ngày
Contact us for quote:
+84 0961 068 006
Share
Sản phẩm liên quan